Beste ouder(s)/
verzorger(s),

Graag laten we u kennis maken met onze school. Meer informatie vindt u op onze website en op onze Facebookpagina. Graag nodigen wij u ook uit voor onze Open Dagen en inloopmiddagen. Hieronder vindt u de data. U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons.

 

 

Wat bieden we?

Wat fijn dat uw kind het advies vmbo heeft gekregen. Dat betekent een mooi begin van een carrière van vmbo, naar mbo, naar hbo.

Op het Diamant College hebben we de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en mavo (tl), allemaal met en zonder lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en isk-onderwijs.

 

Ons profiel

Wij zijn een school voor:

Talentontwikkeling

Uitstel van keuzes

Loopbaanbegeleiding

 

Talentontwikkeling

Tijdens 'Talenturen', die om de 6 weken wisselen, maken leerlingen kennis met Robotica, Horeca, Mode & Design, Podium, Natuurtalent, Fotografie, Ondernemen, Beeld & Geluid, Duurzaamheid, Gamemaker, EHBO/Zorg & Welzijn en Events. Na schooltijd kunnen leerlingen hun talenten verder ontwikkelen op het gebied van sport, muziek, theater en dans.

 

 Uitstel van keuzes

Op veel scholen moeten leerlingen al snel een keuze maken voor hun niveau. Wij werken met kansklassen in de onderbouw. Kansrijke leerlingen kunnen daarin op een hoger niveau werken dan het basisschooladvies. Na een jaar worden ze ingedeeld op het niveau dat ze echt blijken aan te kunnen.

Op veel scholen moet men ook na twee jaar kiezen voor een sector. (Zorg & Welzijn, economie, horeca, techniek, ICT, enz.) Op het DC hoeft dat niet. Leerlingen krijgen vier jaar lang een brede opleiding waarin alle sectoren aan bod komen. Pas op het mbo hoeft men een definitieve keuze te maken.

 

 Loopbaanbegeleiding

Vanaf leerjaar 1 houden leerlingen een digitaal loopbaandossier bij. In leerjaar 3 lopen alle leerlingen 30 uur maatschappelijke stage en drie weken stage in een bedrijf of instelling. In leerjaar 4 doen ze dat nog eens twee weken. Ook gaan de leerlingen op bezoek bij mbo-opleidingen om zich te oriënteren op vervolgopleidingen.

Al deze zaken en gesprekken met de mentor, loopbaanbegeleider en coaches helpen om na 4 jaar een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding op het MBO.

 

Een veilige school

Het Diamant College heeft het certificaat 'Veilige school'. Leerlingen uit de bovenbouw surveilleren in pauzes als schoolwacht. Zij spreken, indien nodig, leerlingen aan en lossen kleine probleempjes op. Daarnaast hebben we opgeleide leerlingbemiddelaars. Het DC scoort hoge cijfers op het gebied van veiligheid. Andere scholen komen zelfs kijken naar onze aanpak!

Elke morgen vanaf half acht is de school open. Onze gastheer, meester Ruud, ontvangt de leerlingen graag met een kopje thee, regelt een spelletje en laadt, indien nodig, een telefoon op.

 

Huiswerkbegeleiding

We hebben twee soorten huiswerkbegeleiding. Begeleiding voor kinderen die het nodig hebben is gratis. Begeleiding voor leerlingen voor wie het fijn is, maar niet persé nodig, wordt twee keer per week aangeboden en kost €20,- per week.

 

Werken met tablets

 In klas 1 en 2 werken we met tablets voor rekenen, wiskunde en taal. Wij zijn ervan overtuigd dat, naast een goede docent met een heldere uitleg, tabletonderwijs kan helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken én te laten groeien. Wij werken met het programma Snappet, dat ook op veel basisscholen wordt gebruikt

 

Samenwerking met
Edith Stein

Wordt uw kind uitgeloot voor de mavo op het Edith Stein College, dan kan het gegarandeerd instromen op onze mavoafdeling. Blijkt in leerjaar 1 een mavoleerling de havo aan te kunnen, dan kan deze doorstromen naar de havo-afdeling van het Edith Stein College. Ook na het 4e leerjaar is dat mogelijk.

Top

Diamant College © 2017